Unitatea administrativ-teritorială Orașul Șimleu Silvaniei implementează proiectul „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ȘIMLEU SILVANIEI.” (CNIPT), nr. 54004. Proiectul se derulează, pe o perioadă de 7 luni în perioada iunie – decembrie 2015, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora. Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organism Intermediar este Autoritatea Naţională pentru Turism.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de promovare a turismului românesc din regiunea Șimleu Silvaniei la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ SIMLEU SILVANIEI” sunt următoarele:

  • Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei într-o pătrime din incinta Cetății Bathory.
  • Instituirea unui sistem integrat și informatizat a ofertei turistice locale prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei prin crearea unui website pentru promovarea produselor turistice promovate la nivel zonal/ regional/ național/ internațional.
  •  Creșterea numărului de turiști, prin valorificarea potențialului turistic și regional prin piața turistică națională și internațională.
  • Creșterea accesului turiștilor la informații turistice în/prin cadrul CNIPT Șimleu Silvaniei prin elaborarea și distribuirea fizică și online a materialelor de informare și publicitate privind formele de turism din zonă.
  • Menținerea și creșterea numărului de locuri de muncă nou create în mediul urban datorită dezvoltării turismului în zonă.

Citește mai multe despre Proiect

Număr de vizualizări: 4502